Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Bezpieczna gmina - informacje

Zakaz kąpieli

24.08.2010

10:12

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o wprowadzeniu zakazu kąpieli w następujących kąpieliskach śródlądowych:

 * na jez. Marszewo w miejscowości Marszewo
 * na jez. Wicko w miejscowości Łącko

Woda w ww. kąpieliskach nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530)

Zobacz: kopię faxu przesłanego z Woj. Centrum Zarządzania Kryzysowego

KOMUNIKAT o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

23.08.2010

15:04

Ważność: od godz. 08:00 dnia 23.08.2010 do godz. 08:00 dnia 24.08.2010;
Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1.
Orientacyjny przebieg: Po południu i wieczorem miejscami możliwe są burze, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 10 mm, a porywy wiatru do 60 km/h.

Uwagi: Komunikat jest informacją orientacyjną. W przypadku dalszego prognozowania wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, wydana zostanie depesza OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE.

Dyżurny synoptyk: Ryszard Śliwiński
Data wydania: godz. 13:21 dnia 21.08.2010.

Zakaz kąpieli - j. Wicko w Łącku

23.08.2010

14:36

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wprowadza zakaz kąpieli w kąpielisku j. Wicko w miejscowości Łącko do odwołania. Wyniki badań pobranych prób wody w dniu 18 sierpnia 2010 z jeziora Wicko wykazały ponadnormatywną ilość bakterii grupy coli oraz enterokoki kałowe. W związku z tym ze względu na zdrowie ludzi postanowiono jak na wstępie.

Zobacz: kopię decyzji przesłaną faxem

KOMUNIKAT o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

20.08.2010

14:06

Obszar: Województwo zachodniopomorskie.

Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.08.2010 do godz. 08:00 dnia 23.08.2010;
Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1.
Orientacyjny przebieg: Wieczorem i początkowo w nocy możliwe są burze, podczas których wystąpią opady deszczu od 5 do 15 mm, lokalnie do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h.

Uwagi: Komunikat jest informacją orientacyjną. W przypadku dalszego prognozowania wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, wydana zostanie depesza OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE.

Dyżurny synoptyk: Małgorzata Piotrowska. Data wydania: godz. 12:48 dnia 20.08.2010.

KOMUNIKAT o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

11.08.2010

14:51

Obszar: Województwo zachodniopomorskie
Komunikat na I dobę

Ważność: od godz. 08:00 dnia 12.08.2010 do godz. 08:00 dnia 13.08.2010
Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1
Orientacyjny przebieg:  Przewiduje się frontowe burze z porywami wiatru 60-80 km/h. Prognozowana wielkość opadu od 5 do 15 mm, w opadach burzowych 20-30 mm.

 

czytaj więcej »

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED UPAŁEM

22.07.2010

14:57

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED ZJAWISKAMI BURZOWYMI
nr 44/ 2010 r., opracowane dnia 22.07.2010 r., o godzinie 13.10

Stopien zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 18:00 dnia 22.07.2010 r. do godz. 18:00 dnia 23.07.2010 r.
Obszar: województwo zachodniopomorskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu. Początkowo w nocy lokalnie możliwe są opady gradu. Prognozowana wysokość opadów 20-40 mm, lokalnie 50 mm. Porywy wiatru 80-90 km/h, miejscami do 100 km/h. Burze będą się wolno przemieszczały z zachodu na wschód województwa. Największe natężenie zjawisk wystąpi w godzinach nocnych.
Uwagi: Do godziny 20:00 dnia 22.07.2010 obowiązuje ostrzeżenie nr 43 o upałach.
Dyzurny synoptyk: Ryszard Śliwiński

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED UPAŁEM

21.07.2010

07:54

OSTRZEZENIE Nr 43
Zjawisko: Upały
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 10:00 dnia 21.07.2010 do godz. 20:00 dnia 22.07.2010
Obszar: Województwo zachodniopomorskie
Przebieg: Przewiduje się wzrost temperatury maksymalnej do 30-33 st.C. Temperatura minimalna w nocy 17-19st.C.
Skutki: Ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia pożarowe-go.

Dyżurny synoptyk: Mariusz Pilipczuk
Godzina i data wydania: godz. 13:33 dnia 20.07.2010

KOMUNIKAT o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteoro-logicznych

19.07.2010

13:57

Ważność: od godz. 08:00 dnia 21.07.2010 do godz. 08:00 dnia 22.07.2010

Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1
Orientacyjny przebieg: W godzinach popołudniowych i wieczornych na krańcach wschodnich województwa możliwość wystąpienia lokalnych burz

Uwagi: Komunikat jest informacja orientacyjna. W przypadku dalszego prognozowania wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, wydana zostanie depesza OSTRZEZENIE METEOROLOGICZNE.

Dyżurny synoptyk: Małgorzata Piotrowska
Data wydania: godz. 12:28 dnia 19.07.2010

Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

15.07.2010

20:44

Komunikat na I dobę

Ważność: od godz. 08:00 dnia 16.07.2010 do godz. 08:00 dnia 17.07.2010
Zjawisko/Stopień zagrożenia: upały/2,silne burze z gradem/2
Orientacyjny przebieg:
Upały: Obowiązuje OSTRZEŻENIE nr 41 ważne od godz. 12:00 dnia 15.07.2010 do godz. 20:00 dnia 17.07.2010
Silne burze z gradem: W godzinach wieczornych prognozuje się wystąpienia zachodzie województwa silnych burz lokalnie z gradem, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr w porywach do 90 km/h i opady deszczu o natężeniu umiarko-wanym i silnym.

Komunikat na II dobę

Ważność: od godz. 08:00 dnia 17.07.2010 do godz. 08:00 dnia 18.07.2010
Zjawisko/Stopień zagrożenia: upały/2, silne burze z gradem/2
Orientacyjny przebieg:
Upały: Obowiązuje OSTRZEZENIE nr 41 ważne od godz. 12:00 dnia 15.07.2010 do godz. 20:00 dnia 17.07.2010
Silne burze z gradem: Prognozuje się wystąpienie na silnych burz lokalnie z gradem, którym towarzyszyć będzie porywi-sty wiatr w porywach do 100 km/h i opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód województwa.

Uwagi: Komunikat jest informacja orientacyjna. W przypadku dalszego prognozowania wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, wydana zostanie depesza OSTRZEZENIE METEOROLOGICZNE.

Dyżurny synoptyk: Renata Kurowska-Łazarz
Data wydania: godz. 13:42 dnia 15.07.2010
 

Ostrzeżenie przed upałem

15.07.2010

12:10

OSTRZEŻENIE METEROLOGICZNE PRZED UPAŁEM
  opracowane dnia 14.07.2010

Zjawisko: Upały
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 15.07.2010 do godz. 20:00 dnia 17.07.2010
Obszar: Województwo zachodniopomorskie
Przebieg: Przewiduje się wzrost temperatury maksymalnej od 30-32 st. C do 32-35 st. C (temp. min. 18-22 st. C)
Skutki: Ryzyko udaru słonecznego, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia.

Dyżurny synoptyk: Ryszard Śliwiński

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie
ul. Przestrzenna 10; 70-800 SZCZECIN
tel./fax: (091) 434-20-12
email: meteo_szczecin@imgw.pl

Zagrożenie powodziowe

24.05.2010

12:50

Bądźmy mądrzy przed szkodą, przygotujmy się na wypadek powodzi, skorzystaj z załączonych poniżej materiałów poglądowych.

Ulotki do pobrania

Miejsca dyslokacji rozminowania

07.04.2010

14:00

czytaj więcej »

Zagrożenie powodziowe

10.03.2010

11:55

Komenda Główna PSP opracowała nową formę ulotki zawierającą najistotniejsze informacje z zakresu zagrożenia powodziowego. Ulotka ta została zaopiniowana przez Rządowy Zespół Reagowania Kryzysowego. Jest do pobrania i ewentualnego wykorzystania pod adresem: http://www.straz.gov.pl/data/other/ulotka_w_obliczu_powodzi.pdf

OSTRZEŻENIE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ POWODZI

08.02.2010

09:33

OSTRZEŻENIE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ POWODZI

UWAGA MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W celu właściwego zrozumienia poziomu zagrożeń, informuje się, że:

  • stan pogotowia przeciwpowodziowego oznacza, że przewidywany dalszy przybór wód, może zagrozić bezpieczeństwu ludzi i ich dobytku;
  • stan alarmu przeciwpowodziowego oznacza, że wezbrane wody zaczynają bezpośrednio zagrażać ludziom i ich dobytkowi.

 

czytaj więcej »

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED ZAWIEJAMI I ZAMIECIAMI

02.02.2010

13:54

Na obszarze województwa wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne. Średnia prędkość wiatru osiągać bę-dzie od 30 do 40 km/h, w porywach do 60 km/h. W nocy wiatr będzie południowy i południowo-wschodni, w ciągu dnia skręci na południowo-zachodni. Jednocześnie, zwłaszcza w nocy, występować będą opady śniegu, okresami intensywne, przejściowo przechodzące w śnieg z deszczem. Przewidywany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm/12h. Ważność od godz. 18.00 dnia 02.02.2010 r. do godz. 12.00 dnia 03.02.2010 r. Stopień zagrożenia 2.

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Szczecinie

Badania strażaków OSP

14.01.2010

09:55

Przypominam zainteresowanym, że w dniach 16 i 17 stycznia 2010 roku w godzinach 10:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy Postomino prowadzone będą badania lekarskie dla strażaków OSP.
Proszę o przestrzeganie wysłanych do jednostek OSP wykazów dotyczących terminów badań poszczególnych OSP.
Piotr Grzejszczak

1...10111213...14

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki