Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Najnowsze informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie

 

Elektrośmieci - oddaj, nie wyrzucaj!

07.03.2014

09:01

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych, groźnych dla ludzi i zwierząt substancji. Zagrażać mogą środowisku naturalnemu przenikając do ziemi i wód gruntowych. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym urządzenia, które było podłączone do gniazdka lub posiadało baterie poddawane są obowiązkowi zbierania, odzysku i recyklingu. Oznacza to, że wszystkie pralki, zmywarki, chłodziarko-zamrażarki, urządzenia klimatyzacyjne, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery, telewizory a nawet świetlówki kompaktowe, po okresie użytkowania nie mogą zostać wyrzucone do śmieci. Powinny trafić do punktów odbioru odpadów elektrycznych, gdzie zostaną poddane procesowi recyklingu lub unieszkodliwiania.

czytaj więcej »

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

22.01.2014

13:17

Przypominamy mieszkańcom gminy Postomino o obowiązku dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Postomino zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, co skutkuje naliczaniem odsetek jak dla zaległości podatkowej. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia w wysokości 8,80 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 

czytaj więcej »

Jak prawidłowo segregować odpady?

17.01.2014

08:15

Przypominamy Mieszkańcom Gminy Postomino, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Postomino.

Prowadzenie zadeklarowanej zbiórki odpadów jest weryfikowane przed podmiot odbierający odpady. W przypadku stwierdzenia rozbieżności przedsiębiorca powiadamia o tym Gminę. Taka informacja stanowi podstawę do wydania decyzji o wyższej stawce opłat jak za nieselektywną zbiórkę.

czytaj więcej »

Ogłoszenie

15.01.2014

08:54

Informujemy, że Gmina Postomino kolejny raz zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 roku na demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest proszone są o składanie stosownych dokumentów w terminie do 30.04.2014 roku w Urzędzie Gminy Postomino pok. nr 12. Stosowny wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.postomino.pl oraz w pok. nr 12 Urzędu Gminy Postomino.

W przypadku uzyskania przez Gminę wsparcia finansowego - dofinansowanie obejmować będzie pokrycie w całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 

czytaj więcej »

Ogłoszenie

03.01.2014

11:26

Zbliża się kolejny termin składnia przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (do 31 stycznia 2014 r.). Informacje te należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.postomino.bip.net.pl (zakładka – druki do pobrania: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ) lub w siedzibie Urzędu Gminy Postomino (pokój Nr 12).

Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami), obowiązkiem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami – właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości, a także obiektu budowlanego w tym budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawierającego wyroby azbestowe, jest składane Wójtowi corocznych: informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, sporządzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
 

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru nieczystości stałych

05.12.2013

09:56

Przedstawiamy harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu gminy Postomio na 2014 rok (w postaci plików PDF):

Harmonogram na miesiące:

- styczeń i luty 2014
- marzec i kwiecień 2014
- maj i czerwiec 2014
- lipiec i sierpień 2014
- wrzesień i październik 2014
- listopad i grudzień 2014

 

Odpady wielkogabarytowe:

- marzec/kwiecień 2014
- październik 2014

Zmiana terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

07.10.2013

12:11

Informujemy, że Rada Gminy Postomino na sesji w dniu 28.08.2013r. podjęła uchwałę, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Poniżej możliwe formy płatności:

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru nieczystości stałych

18.09.2013

13:49

Przedstawiamy harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu gminy Postomio dla miesięcy listopad i grudzień 2013 (w postaci plików PDF) oraz harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2013.

Do pobrania:

- harmonogram - listopad i grudzień 2013

Informacja o sposobie i terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.07.2013

14:13

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, że pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić do 20 lipca 2013 r.

Kolejne opłaty płatne są do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Postomino:

Bank Spółdzielczy w Ustce
34 9315 0004 0021 2012 2000 0010

SPOSOBY PŁATNOŚCI:

  1. bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Postomino
  2. gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Ustce o/Postomino (bez opłat)
  3. za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Postomino:
    z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata.
  4. u Inkasenta (pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie)
     

Odbiór odpadów segregowanych od przedsiębiorców

02.07.2013

13:35

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie informuje, że w lipcu i sierpniu odbiór odpadów segregowanych (szkło i plastik) od przedsiębiorców i osób, które wykupiły worki do segregacji będzie następował w każdy piątek miesiąca. Odbiór z m. Jarosławiec, Rusinowo, Jezierzany, Naćmierz, Łącko odbędzie się według harmonogramu:

Lipiec Sierpień

5
12
19
26

2
9
16
23
30

 

1234...5

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki