Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Najnowsze informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie

 

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE POSTOMINO OD 1 LIPCA 2013 r.

11.03.2013

13:19

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omawiającą nowe zasady wprowadzanej reformy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE POSTOMINO OD 1 LIPCA 2013 r.

 

 

 

Spotkania dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami

08.03.2013

11:48

Urząd Gminy Postomino zaprasza mieszkańców sołectw Postomino, Marszewo, Jarosławiec i Rusinowo do udziału w spotkaniu na temat nowych zasad gospodarki odpadami m.in. sposób wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

Terminy spotkań:

 • sołectwo Postomino - 14 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Postomino
 • sołectwo Marszewo - 14 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej
 • sołectwo Jarosławiec - 18 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Jarosławcu
 • sołectwo Rusinowo - 18 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w świetlicy wiejskie

O spotkaniach w innych sołectwach, będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

Ogłoszenie

28.01.2013

11:27

Informujemy, że Gmina Postomino w 2013 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2013 roku na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest lub transport i utylizację azbestu, który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2013 roku proszone są o składanie stosownych dokumentów w dwóch terminach: pierwsze wnioski można składać do 28.02.2013 r., drugi termin upływa z dniem 30.04.2013 r. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Postomino pok. nr 12 (stosowny wniosek wraz z załącznikami).
 

czytaj więcej »

ZMIANA ZASAD ODBIORU ŚMIECI KOMUNALNYCH

28.12.2012

14:07

Zostały już podjęte istotne dla naszej gminy i jej mieszkańców uchwały, które ustalają nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynika to z przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku. W myśl tych zasad, od dnia 1 lipca 2013 roku ulegnie zmianie kilka kluczowych kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie, czyli:

W nowym systemie nie będzie indywidualnych umów! To Gmina wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę, któremu powierzy obowiązek odbierania odpadów od mieszkańców.

czytaj więcej »

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

28.12.2012

14:00

Na XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Postomino w dniu 10 grudnia 2012, radni przyjęli pakiet następujących uchwał dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami:

 • Uchwała Nr XXVI/225/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty - treść uchwały;
   
 • Uchwała Nr XXVI/226/12 w sprawie terminów, częstotliwości o trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - treść uchwały;
   
 • Uchwała Nr XXVI/227/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - treść uchwały;
   
 • Uchwała Nr XXVI/228/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów - treść uchwały.

Wszystkie uchwały są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Postomino pod adresem: http://postomino.bip.net.pl/?c=98

Ogłoszenie

17.12.2012

11:10

Zbliża się kolejny termin składnia przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (do 31 stycznia 2013 r.). Informacje te należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Postomino (BIP, zakładka – druki do pobrania: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska) lub w siedzibie Urzędu Gminy Postomino (pokój Nr 11, 12, 13, 14).

czytaj więcej »

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

09.10.2012

10:06

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami. Celem kampanii jest dostarczenie informacji na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z właściwego postępowania ze śmieciami wytwarzanymi w naszych domach. W ramach kampanii przygotowany został spot z poradami, jak postępować z odpadami i dbać o swoje otoczenie.

Więcej na stronie: naszesmieci.mos.gov.pl/

Szanowni Państwo – Mieszkańcy gminy Postomino

29.08.2012

18:53

Od 1 stycznia 2012 roku rozpoczęło się wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami związane z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nowela ustawy z dnia 25 lipca 2011 r. Dz. U,. nr 152, poz. 897). Według przyjętych zasad proces ten potrwa do połowy 2013 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian ustawowych, odbiorcom odpadów komunalnych od mieszkańców będzie podmiot wskazany przez Gminę. Zmieni się w związku z tym system opłat za odbierane odpady. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczali opłaty według obowiązujących stawek . Niższymi stawkami premiowani będą Ci mieszkańcy, którzy zdecydują się na segregację odpadów. Wyższe stawki będą opłacać wszyscy ci, którzy nie podejmą się segregacji. Dzięki powszechnym, bo obejmującym wszystkich bez wyjątku mieszkańców, stawkom opłat nie będzie się opłacało podrzucać śmieci do lasu czy do sąsiada. Z tych również względów nie będzie powodu pozbywania się śmieci przez ich spalanie w domowych piecach.
 

czytaj więcej »

Informacja dla mieszkańców gminy Postomino dotycząca zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych

14.08.2012

09:52

W związku z zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. gminy obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

2. nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

3. ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji

4. tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

5. zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

6. prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

czytaj więcej »
1234...5

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki