Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

„WYPRAWKA SZKOLNA” na ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

booksDo 25 września 2015 roku w sekretariatach szkół na terenie Gminy Postomino można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych.

Komu przysługuje pomoc

  1. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 574 zł netto na 1 osobę w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
  2. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ale występuje inna trudna sytuacja rodzinna: jak np.: sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność itp.;
  3. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych oraz gimnazjów, z wyjątkiem klas I, II i IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum – w takim przypadku dofinansowanie udzielane jest bez względu na kryterium dochodowe.

    

Gdzie pobrać i złożyć wniosek

Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach szkół oraz w Urzędzie Gminy Postomino (pok. nr 15).
Wypełniony wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły (w sekretariacie szkoły), do 25 września 2015 roku.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku

1.Zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2013 – w przypadku ubiegania się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

Ważne! W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin przekraczających kryterium dochodowe, w których występuje trudna sytuacja rodzinna: jak np.: sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność; do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Jak obliczyć kryterium dochodowe

Rodzicu pamiętaj – składając wniosek o dofinansowanie podręczników musisz w nim podać przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny za 2013 rok.

Za dochód członka rodziny – uważa się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Obecny okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., czyli rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy to rok  2013.

 

Zwrot kosztów zakupu

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu, tj. do kwoty 225,00 zł dla uczniów klasy III szkoły podstawowej; wysokość zwrotu dla uczniów niepełnosprawnych ustalana będzie w zależności od rodzaju niepełnosprawności  i może wynieść nawet do 770 zł.

Dowodem zakupu jest faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku  zbiorowego zakupu podręczników potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (nauczyciel, rada rodziców itd.).

 

UWAGA!! W tym roku o dofinansowanie zakupu podręczników ubiegać się mogą ponadto rodzice uczniów klasy IV technikum  oraz rodzice uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie ustalonym przez organ prowadzący daną szkołę.

 

Do pobrania:

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki