Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty

13.06.201710:36

loga

rewiRada Gminy Postomino w dniu 1 czerwca 2017 r. uchwałą nr XXXI/322/17 przyjęła „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2025”. Celem projektu jest wdrożenie w Gminie Postomino długofalowych działań zmierzających do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz zapobiegania dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe.

Projekt dotyczący przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Postomino na lata 2016 – 2025  jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej   z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przy konstruowaniu LPR Gminy Postomino zostały uwzględnione wyniki konsultacji społecznych. Zainteresowane osoby mogły zapoznać się z dokumentami oraz projektem LPR, a także zgłosić swoje opinie oraz propozycje na formularzu uwag do projektu. Oprócz konsultacji społecznych i spotkań przeprowadzono także ankiety wśród mieszkańców, które stanowiły aktywny wkład w tworzenie programu. Aby szerzej przybliżyć mieszkańcom cele oraz założenia LPR, mieli  oni możliwość zapoznania się z informacjami na ulotkach oraz plakatach, które prezentowały główne założenia programu.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji poddany został opiniowaniu w zakresie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Postomino, przystępując do opracowywania dokumentu wystąpił do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem dotyczącym uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Zarówno RDOŚ oraz ZPWIS określili konieczności przeprowadzania strategicznej oceny i zakres prognozy.

W ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zapewniono udział społeczeństwa poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poddano projekt LPR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu i uzgodnieniu z właściwymi organami (RDOŚ oraz ZPWIS), a także wyłożono do publicznego wglądu projekt programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko o czym poinformowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Postominie. Ponadto przeprowadzono konsultacje społeczne w wyniku których nie otrzymano żadnych uwag oraz opinii. Z treścią powyższych dokumentów dotyczących programu rewitalizacji można zapoznać się klikając w poniższe odnośniki

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki