Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

20-lecie Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,CZARNI” Pieszcz

29.11.201708:18

NAG CZARNIW piątek 17 listopada br. na Sali Wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Sportu w Postominie odbyła się uroczysta Gala z okazji 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "CZARNI" Pieszcz. Na sali obecni byli aktualni oraz byli działacze klubu, instruktorzy oraz zawodnicy 5 sekcji, które prowadzone są przez UKS. Zobaczyć można było wystawę zdjęć, wystawę modeli jachtów oraz prezentację multimedialną, która obudziła wspomnienia wśród obecnych gości. W trakcie gali  Artur Struś, który pełni  funkcję prezesa przez cały okres istnienia klubu wraz z Markiem Leśniewskim Wiceprezesem wręczyli okolicznościowe statuetki osobom zasłużonym dla klubu. Serdecznie gratulujemy wieloletniej aktywnej działalności na rzecz sportu w gminie Postomino jak również wielu ważnych osiągnięć sportowych na wielu szczeblach. Poniżej przedstawiamy "Historię Kubu w kilku słowach Prezesa".

Początki Klubu,

Skąd wziął się pomysł na założenie Klubu sportowego? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prozaiczna - pomysł zrodził się z potrzeby. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Pieszczu Pana Jerzego Gadka i Wójta Gminy Zbigniewa Galka radni Rady Gminy Postomino podjęli decyzję o budowie sali gimnastycznej. Gdy inwestycja dobiegała końca powstał problem z wyposażeniem sali w sprzęt sportowy. W tym czasie jedną z możliwości zaopatrzenia szkoły było założenie stowarzyszenia kultury fizycznej uczniowskich klubów sportowych. Zarejestrowane wówczas stowarzyszenia mogły zwracać się do związków sportowych z prośbą o sprzęt do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

Na początku roku szkolnego 1997/1998 powstał Komitet założycielski w składzie : Jerzy Gadek, Artur Struś i Zenon Morka. Komitet miał za zadanie przygotowanie spotkania organizacyjnego i opracowania Statutu Klubu. W dniu 30 października 1997 roku odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 21 osób (głównie nauczyciele i rodzice dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Pieszczu). Na zebraniu przyjęta została nazwa Klubu - ,,Czarni" Pieszcz oraz uchwalono Statut Klubu, który określał główne cele i środki działania w postaci:

- planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
- angażowania wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
- rozwijania zainteresowań i pasji sportowych poprzez szkolenie i udział we
współzawodnictwie sportowym,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

Decyzją Nr 74-14/97 wojewody słupskiego z dnia 10 listopada 1997 roku Uczniowski Klub Sportowy ,,Czarni" Pieszcz został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych pod numerem 74. Od tego dnia Uczniowski Klub Sportowy ,,Czarni" uzyskał formalną zgodę na swoją działalność.

W dniu 13 listopada 1997 roku odbyło się I Walne Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru władz klubu - do Zarządu UKS wybrano wówczas:
Prezes – Artur Struś
Z-ca – Bogumiła Roman-Struś
Sekretarz – Elżbieta Wojtaś

Do składu pierwszej w historii Klubu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Jerzy Gadek – Przewodniczący oraz Irena Owsiuk i Alicja Przybył.
Zarząd Klubu działał w niezmienianym składzie przez kolejnych 11 lat.

Od listopada 2008 roku do składu zarządu Klubu wszedł Pan Marek Leśniewski, jako z-ca prezesa Klubu i w tym składzie Zarząd działa po dzień dzisiejszy. W dniu 14 stycznia 2005r. Klub został ponownie zarejestrowany i wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Sławnie pod numerem 31/2005. W latach 1997 -2002 zajęcia sportowe dla dzieci organizowane były w ramach godzin dodatkowych – tzw. godziny dyrektorskie lub pracy społecznej.

W roku 2003 Klub po raz pierwszy otrzymał na realizację działań statutowych dotację od Urzędu Gminy w Postominie w kwocie 21.200zł. Dzięki niej Klub mógł zakupić profesjonalny sprzęt sportowy i prowadzić cykl regularnego szkolenie zawodników. Wsparcie finansowe umożliwiło także udział w rozgrywkach ligowych zawodników sekcji tenisa stołowego i drużyny siatkarskiej w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej. W roku 2004 do Klubu przyłączona zostaje sekcja jachtów sterowanych radiem a dotacja z urzędu gminy zostaje zwiększona o 20 tysięcy do sumy 44.200 zł

Wraz z wejściem nowych przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności pożytku publicznego i wolontariatu Klub od 2005 roku przystępował do konkursów ofert na prowadzenie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Obecnie Klub opiera swoją działalność głównie na środkach otrzymywanych w ramach współpracy i współfinansowaniu przez Urząd Gminy w Postominie. Pozyskujemy również środki w ramach ofert:,

- Ministerstwa Sportu - program Klub, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

- Urzędu Marszałkowskiego na cykl imprez biegowych organizowanych przez
Centrum Kultury i Sportu oraz wpłat od sponsorów i darczyńców.

Działalność statutowa Klubu od samego początku związana była ściśle z procesem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Klub przez dwadzieścia lat swojej działalności był kreatorem życia sportowego, organizatorem szkolnych zawodów i turniejów sportowych od szczebla gminy, powiatu, regionu i województwa. Był też współorganizatorem festynów sportowo-rekreacyjnych zarówno dla uczniów jak i środowiska lokalnego.

Od 2002 roku Klub czynnie włączył się do prac związanych z organizacją Międzynarodowego Biegu po Plaży, zawodów sołeckich i innych imprez organizowanych na terenie gminy Postomino.

Najważniejsze wydarzenia z historii sekcji sportowych UKS ,,Czarni"

Sekcja lekkiej atletyki i gier zespołowych.

Sekcja lekkiej atletyki jest najstarszą z sekcji sportowych naszego Klubu. Kiedy jeszcze przed powstaniem Klubu baza sportowa naszej szkoły ograniczona była do łąki nad rzeczką, polnych ścieżek i duktów leśnych to bieganie i lekka atletyka były jedyną z możliwych do uprawiania dyscyplin indywidualnych. Sekcja dzięki sprzętowi otrzymanemu od PZLA szybko się rozwijała. Biegi przełajowe, skok w dal i rzuty lekkoatletyczne stały się mocną stroną naszych zawodników. W rywalizacji szkół na terenie gminy Postomino i powiatu sławieńskiego zawodnicy z Pieszcza zawsze plasowali się na czołowych miejscach. Dla przypomnienia można wymienić kilka nazwisk: siostry Justyna, Anita i Martyna Janik, Piotr Ciesielski, Elżbieta Woźniak, Ewelina Cuper, Basia Kowalczyk Justyna i Damian Sobczyk, Adrian Pawłowski, Piotr Stasiak, Laura Bąk, siostry Karolina i Jagoda Czyżykowskie, bracia Przemek i Janek Kurkul, Damian i Daniel Erwardt, Agnieszka Kowal, Michał Gruntowicz, – który jako pierwszy zawodnik sekcji lekkoatletycznej wywalczył brązowy medal Mistrzostw Województwa w Trójboju LA, Julia Długołęcka srebrna medalistka Finałów Wojewódzkich w pchnięciu kulą, Nikola Muca w rzucie piłeczką palantową, siostry Adrianna i Amanda Zielonka, – która zajęła V miejsce w Ogólnopolskim Finale Czwartków LA w biegu na 600m, dziewczęta ze sztafety 10 x 800 metrów dwukrotne mistrzynie powiatu.

Sekcja piłki nożnej.

Jest to podobnie jak sekcja lekkiej atletyki najstarsza z działających w Klubie. Jej początki sięgają listopada 1997r. a przyczyną jej powstania była ogromna presja ze strony chłopców na utworzenie takiej sekcji. Dodatkową motywacją było ekspresowe realizowanie przez PZPN zamówień na sprzęt sportowy dla UKS –ów. A sprzęt był jak na tamte czasy bardzo atrakcyjny – dwie aluminiowe bramki i 20 piłek. Chłopcy bardzo byli szczęśliwi, że mogą już grać w piłkę na swoim ,,bagienku", ale przynajmniej na profesjonalne bramki. Pierwsze sukcesy sekcji przyszły już w pierwszym roku działalności Klubu. W organizowanym przez OZPN w Słupsku Halowym Turnieju PN o Puchar Senatora Szczepańskiego chłopcy zajęli bardzo wysokie IV miejsce na 32 startujących drużyn a Paweł Muca został wyróżniony przez organizatorów tytułem najlepszego zawodnika turnieju. Coraz gorszy stan szkolnego boiska spowodował, że piłka nożna cieszyła się mniejszym zainteresowaniem ustępując miejsca innym grom zespołowym, które można było trenować na hali sportowej. Ponowne zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką nożną nastąpiło po przekazaniu szkole nowiutkiego kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią typu ,,Orlik" w listopadzie 2009r. Reaktywacja sekcji piłki nożnej nastąpiła w 2010r. i miała charakter zajęć prowadzonych dla najmłodszych dzieci z klas I – IV. Szkoleniem tej grupy dzieci zajął się Łukasz Juszczyk, który prowadzi je do chwili obecnej. Starsi zawodnicy uczęszczali na zajęcia z piłki nożnej w ramach sekcji lekkoatletycznej i gier zespołowych. Pierwsze sukcesy zawodników przyszły bardzo szybko. W organizowanych na ,,Orlikach" Turniejach o Puchar Premiera Donalda Tuska nasi zawodnicy i zawodniczki zdobywali czołowe miejsca w turniejach I i II etapu rozgrywek. Najwyżej w tych rozgrywkach znalazła się drużyna chłopców w 2012 roku docierając do półfinałów wojewódzkich a dziewczęta w grupie starszej 12-13 lat w półfinale wojewódzkim w Białogardzie zajęły II miejsce. W roku 2015 dziewczęta po eliminacjach powiatowych i regionalnych awansowały do Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Coca-Cola Cup w Szczecinie.

Sekcja piłki siatkowej.

Sekcja ta powstała spontanicznie po oddaniu do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pieszczu. Zajęcia odbywały się od stycznia 1998 roku i brało w nich udział kilku zapaleńców w bardzo zróżnicowanym wieku. Popularność siatkówki szybko rosła a wraz z nią przybywało chętnych do gry. Prawdziwym kołem napędowym do rozwoju siatkówki była zapowiedź organizacji pierwszych zawodów sołeckich w tej dyscyplinie. Zawody odbyły się w 1999 roku i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Siatkówka w naszej gminie stała się na tyle popularna, że nasz klub był współorganizatorem Gminnej Ligi Piłki Siatkowej, która prowadziła rozgrywki w latach 2000-2002.
Od października 2003 r. drużyna UKS ,,Czarni" rozpoczęła rywalizację w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn w Sławnie, którą kontynuuje do chwili obecnej.

Sekcja tenisa stołowego.

Pierwsze zajęcia szkoleniowe tenisa stołowego w Pieszczu odbyły się w 1998 r. po oddaniu do użytku sali gimnastycznej. Zajęcia prowadzone były przez Adama Wyroślaka i Andrzeja Ugorskiego w ramach sekcji Klubu Sportowego Przełom Postomino. Po rocznej przerwie w styczniu 2003 sekcja wznowiła swoją działalność już pod nazwą UKS ,,Czarni" Pieszcz. Od tego momentu nasz Klub nieprzerwanie uczestniczy w turniejach kwalifikacyjnych, rozgrywkach ligowych i mistrzostwach województwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w rozgrywkach ligowych klub zawsze stawiał na własnych wychowanków. Do najważniejszych wydarzeń sekcji należy wymienić:
- awans naszych młodzieżowców do rozgrywek II ligi w sezonie 2011/2012 i zajęcie III miejsc w rozgrywkach II ligi sezonu 2012/2013 i 2013/2014, - medale mistrzostw województwa w różnych kategoriach wiekowych, zarówno dziewcząt jak i chłopców,
- udział naszych zawodników w turniejach rangi Mistrzostw Polski

Sekcja jachtów sterowanych radiem

Sekcja modelarska w UKS ,,Czarni" rozpoczęła działalność od 2004r. Od początku instruktorem modelarstwa Był Grzegorz Kukowski, który wcześniej prowadził modelarnię pod patronatem Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie. Od 1997 roku Pan Grzegorz jest organizatorem regat ogólnopolskich odbywających się na terenie gminy Postomino. Zwieńczeniem jego działalności organizacyjnej było przyznanie naszej gminie prawa do organizacji Mistrzostw Świata, które odbyły się w Jezierzanach w 2013r.

P1360027

 

P1360061

P1360038

 

FOTORELACJA ZDJĘCIOWA - KLIKNIJ TUTAJ!!!

 

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki