Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych

14.03.201809:37

obrazekNiniejszym informujemy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Postomino podjęła decyzję o włączeniu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, prowadzonego przez Wójta Gminy, do Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że począwszy od 1 czerwca 2018 r. Gmina będzie organizować zbieranie i odbiór odpadów z nieruchomości wykorzystywanych w całości lub części na świadczenie usług turystycznych, a właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów od 1 czerwca 2018 r. zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty za odbiór odpadów.

Oplata za odbiór odpadów ustalana będzie na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów, w oparciu o informację dotyczącą ilości zużytej wody w danym obiekcie. W przypadku braku opomiarowania lub pobierania wody z własnego ujęcia miesięczne zużycie wody winno być ustalone w oparciu o normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70). Opłata za zbieranie i odbiór odpadów w sposób selektywny wynosi 5,00 zł za 1 m 3 zużytej wody, natomiast jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata ta wynosi 10,00 zł za 1 m 3 zużytej wody.

Opłata ta jest płatna bez dodatkowego wezwania w ratach miesięcznych, płatnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty xcna konto Gminy Postomino w BS Ustka nr 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010.

W ramach opłaty będzie można oddawać przez cały rok, bez limitu odpady pochodzące z tych nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Właściciele nieruchomości, o których mowa wyżej, zobowiązani są wyposażyć swoje nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino. Harmonogram odbioru odpadów opracowany zostanie po wyłonieniu w drodze przetargu firmy, która świadczyć będzie usługi w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym informuję o obowiązku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie do dnia 31 marca 2018 r. Deklarację należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Postominie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, Postomino 30, 76-113 Postomino.

 

Do pobrania:

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki