Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino”

04.06.201809:50

loga

Operacja pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” mająca na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

W dniu 25 maja 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino”.

Operacja przewiduje modernizację istniejących obiektów inżynierskich funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Jarosławcu: budynku socjalno-technicznego, komór reaktora SBR, płyty postojowej beczkowozów, lagun osadowych oraz budowę nowych obiektów inżynierskich: komór reaktora SBR, zbiornika retencyjnego, komory magazynowej osadu zagęszczonego, komór stabilizacji termofilowej I, komór stabilizacji termofilowej II, komory magazynowej osadu ustabilizowanego, komory pomp osadu, systemu neutralizacji odorów, budynku odwadniania osadu, wiaty na osad, stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, stacji zlewnej ścieków dowożonych, rurociągów międzyobiektowych, dróg i placów.

Inwestycja poprzez poprawę stanu technicznego oczyszczalni oraz zwiększenie jej przepustowości poprawi jakość środowiska przyrodniczego, dostosuje obiekt do obowiązujących wymogów w zakresie ochrony środowiska, a także wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców. Realizacja projektu umożliwi skuteczne oczyszczanie ścieków i poprawę jakości ścieków oczyszczonych.

Planowana data zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2020 roku.

Łączny koszt realizacji przedmiotowego projektu to 13 248 130,09 zł natomiast uzyskane dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 6 866 408,88 zł.

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki