Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

20.05.201913:20

baner-smog

 

Gmina Postomino pragnie poinformować mieszkańców o chęci przystąpienia do projektów realizowanych w ramach „Zachodniopomorskiego programu antysmogowego” będącego elementem Regionalnego Programu Operacyjnego.

W przypadku przyznania dofinansowania osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie wypłacane przez Gminę w formie grantu na jeden z dwóch projektów:

 

„Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy”

Zakłada dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece, kotły) i podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie starego źródła ciepła nowym.

 

Kwota dofinansowania: 7500 zł (stawka ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo)

O możliwości przystąpienia do programu zdecyduje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecone przez Gminę.

Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok.

 

Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Zakłada dofinansowanie na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla i podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie go nowym wraz z

  1. częściową termomodernizacją (kwota wsparcia- stawka ryczałtowa 25 000 zł)
  2. pełną termomodernizacją  (kwota wsparcia - stawka ryczałtowa  50 000 zł)

O możliwości przystąpienia do programu zdecyduje audyt energetyczny zlecony przez Gminę.

Mieszkańcy Gminy mogą zgłosić chęć udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dokument do pobrania poniżej) i złożenie go w sekretariacie Urzędu Gminy Postomino lub przesłaniu skanu drogą elektroniczną na adres email fundusze@postomino.pl  do dnia 19.06.2019

 

Uwaga!

  1. Zgłoszenie nie oznacza otrzymania wsparcia, będzie to możliwe dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez instytucję zarządzającą RPO.
  2. Potencjalni grantobiorcy mogą przystąpić tylko do jednego projektu
  3. O wsparcie mogą ubiegać się tylko osoby które nie korzystały z programu „Czyste powietrze”.
  4. Refundacja w ramach projektów dotyczy tylko nowych źródeł ciepła.
  5. Program nie uwzględnia dofinansowywania operacji wymiany/likwidacji źródeł ciepła lub termomodernizacji w toku (operacja musi rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Postomino.)

Termin składania formularzy: 19 czerwca 2019

Więcej informacji można uzyskać  wchodząc w poniższe linki:

Wkrótce ukaże się również regulamin opracowany przez pracowników Urzędu Gminy zawierający szczegóły opis warunków przystąpienia do programu. Więcej informacji pod numerem telefonu 59-846-44-39.

Do pobrania:

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki