Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Marszewo

Miejscowość położona jest w odległości 2 km od Postomina, 20 km od Darłowa oraz 15 km od Ustki. Pod względem geograficznym miejscowość znajduje się w makroregionie Pobrzeża Południowo Bałtyckiego na Wybrzeżu Słowińskim.
Powierzchnia miejscowości Marszewo wynosi 519,99 ha. Grunty orne zajmują powierzchnię 345,7 ha, co stanowi 66,48% całkowitej powierzchni miejscowości.

Historia i dziedzictwo kulturowe miejscowości

Pierwsza informacja o Marszewie pochodzi z dokumentów darłowskich kartuzów z 1436 roku. Po reformacji wieś stała się szlacheckim folwarkiem. Obecnie zachowana zabudowa wiejska Marszewa jest zróżnicowana pod względem typologicznym i chronologicznym, z wyraźnym odniesieniem do historycznej struktury planu owalnicy z częściową zabudową szachulcową o motywie kratownicowym. Zabytki na terenie miejscowości Marszewo obecnie reprezentuje wpisana do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gotycka wieża z XV w. kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej oraz znajdująca się w nim renesansowa ambona z VII w. Natomiast pod opieką konserwatorską znajduje się cały kościół z 1863 r. oraz kilka budynków mieszkalnych i inwentarskich.

Przestrzenna struktura miejscowości

Marszewo jest przykładem wsi z siedliskiem w kształcie okrągłego placu, nawiązującym do nieregularnych okolnic sprzed lokacji i regularnym układem niwowo – łanowym pól, w którym jedna duża niwa przylega do siedliska. Okolnice i wsie okrągłe, które zaliczane są do wsi placowych, mają formę zamkniętą z główną drogą prowadzącą do siedliska. Zagrody usytuowane są dookoła niewielkiego placu. Taki kształt wsi uwarunkowany był sposobem gospodarowania w okresie wczesnofeudalnym. Uważa się, że okolnice były typowe dla Słowian, którzy prowadzili gospodarkę zbożowo – handlową, a plac pośrodku wsi był potrzebny do spędzania bydła na noc. W XV wieku dzięki lokalizacji wsi na prawie niemieckim rozmierzono i uregulowano stare siedlisko. Wprowadzono niwowy układ pól i regularną zabudowę. Układ przestrzenny wsi Marszewo pozostał czytelny do dziś.
Miejscowość Marszewo uzbrojona jest częściowo w niezbędną infrastrukturę techniczną. Na jej terenie istnieje sieć wodociągowa, jak i ogólny dostęp do telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz do Internetu szerokopasmowego. Brak jest natomiast sieci kanalizacji sanitarnej i gazowniczej.

Zasoby przyrodnicze

Okolica miejscowości Marszewo jest obszarem równinnym z morenowymi pagórkami. Marszewo jako obszar o charakterze typowo rolniczym nie posiada w swej strukturze obszarów chronionych i obszarów zasobowych. Głównym walorem przyrodniczym Marszewa jest malownicze polodowcowe jezioro Marszewo, o maksymalnej głębokości 24 m, z piaszczystą plażą oraz czystą wodą. Zlewnia jeziora i sam jego zbiornik wykazują wysoki potencjał przyrodniczy. Obszar ten stanowi źródło zasilania w wodę rzeki Marszewki i ostoję ptactwa. W bliskim sąsiedztwie jeziora zachowały się również płaty naturalnej roślinności. Jezioro jest oblegane między innymi przez amatorów pływania i wędkowania.

Gospodarka i rolnictwo

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie miejscowości Marszewo lub będące na jej terenie zarejestrowane należą przede wszystkim do branży usługowej, między innymi w zakresie usług transportowych, budownictwa, jak i wulkanizacji. Istniejące zakłady często posiadają charakter firm rodzinnych nie zapewniających wystarczającej ilości miejsc pracy dla mieszkańców miejscowości. Marszewo jest miejscowością typowo rolniczą, w której produkcja rolnicza opiera się na indywidualnych wielokierunkowych gospodarstwach rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa w Marszewie wynosi ok. 16,7 ha ziemi, jednakże występują dwa gospodarstwa o areale ok. 100 ha i cztery o areale powyżej 60 ha. Większość gruntów rolnych występujących w obszarze Marszewa stanowią gleby stosunkowo dobrej przydatności rolniczej, na których uprawia się głównie pszenicę, rzepak i ziemniaka jadalnego. Kilku miejscowych gospodarzy, na odbiór ziemniaków jadalnych (bez pośredników), zawarło porozumienia z ośrodkami wypoczynkowymi w Ustce. Produkcja zwierzęca w większości gospodarstw prowadzona jest w głównej mierze na własny użytek. W niektórych gospodarstwach rolnych utrzymywane jest średnio po parę sztuk bydła (głównie mięsnego) i trzody chlewnej. Ponadto występują cztery gospodarstwa, w których występuje produkcja trzody chlewnej na poziomie 60 – 100 szt.

Kapitał społeczny i ludzki

Jedyną organizacja społeczną działającą w miejscowości jest Ochotnicza Straż Pożarna, która została zarejestrowana jako stowarzyszenie 26 czerwca 2003 roku.

Zobacz też: www.marszewo.com


 

Prezentacja: Marszewo na przestrzeni 20 lat

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki