Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Najnowsze informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie

 

Odpady zmieszane

19.06.2019

13:11

odpady2019W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi segregacji odpadów, a przede wszystkim pytaniami dotyczącymi odpadów zmieszanych poniżej przedstawiamy ulotkę co powinniśmy wrzucać, a czego nie wrzucamy do pojemnika  przeznaczonego na odpady zmieszane.

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok z domków letniskowych i usług hotelarskich

14.02.2019

09:40

harmioPoniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, prowadzonego przez wójta gminy, o liczbie miejsc noclegowych nie większej niż 50 z terenu Gminy Postomino w formie pliku PDF do pobrania tutaj!

Przypominamy o konieczności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

06.12.2018

13:46

smCo roku dokonywana jest analiza rzetelności segregacji odpadów odbieranych z terenu gminy. Niestety zauważamy, że zbyt mała ilość odpadów segregowanych nadaje się do powtórnego wykorzystania, co świadczy o niewłaściwej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych i innych podmiotach, czyli u źródła.

czytaj więcej »

Odpady - informacja dla mieszkańców

23.10.2018

08:56

aPrzypominamy, iż właściciele nieruchomości uiszczający opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na podstawie złożonej deklaracji stanowiącej podstawę do jej naliczania zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. min.  złożenie deklaracji w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomości  (np. narodzin dziecka, zgonu członka rodziny, wyprowadzki czy sprzedaży mieszkania).

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów z domków i usług hotelarskich

30.05.2018

09:13

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych

23.05.2018

13:32

Przed nami 1 czerwca, dla wielu z nas to „Dzień Dziecka”, jednak na terenie Gminy Postomino to również dzień, w którym wchodzi w życie System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Nowym systemem od stycznia 2018 r. objęci są właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, którzy użytkują je prywatnie oraz nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, w zakresie świadczenia usług turystycznych położonych na terenie gminy Postomino (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 z późn. zm.), wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, który prowadzony jest przez Wójta Gminy, z wyłączeniem obiektów, w których liczba miejsc noclegowych jest większa niż 50.

czytaj więcej »

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych

29.04.2018

22:27

Niniejszym informujemy, że Rada Gminy Postomino podjęła uchwałę o wyłączeniu nieruchomości z Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, prowadzonego przez Wójta Gminy, w których liczba miejsc noclegowych jest większa niż 50. Tym samym właściciel nieruchomości wyłączonych z Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami, usuwają odpady z nieruchomości jak miało to miejsce dotychczas tj. na podstawie umów cywilnoprawnych z przedsiębiorstwem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych

czytaj więcej »

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych

14.03.2018

09:37

obrazekNiniejszym informujemy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Postomino podjęła decyzję o włączeniu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, prowadzonego przez Wójta Gminy, do Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że począwszy od 1 czerwca 2018 r. Gmina będzie organizować zbieranie i odbiór odpadów z nieruchomości wykorzystywanych w całości lub części na świadczenie usług turystycznych, a właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów od 1 czerwca 2018 r. zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty za odbiór odpadów.

czytaj więcej »

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli działek rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie gminy Postomino

16.02.2018

08:25

south-africa-863821_960_720Poniższa informacja nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Niniejszym informujemy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Postomino podjęła decyzję o włączeniu nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że począwszy od 2018 r. Gmina organizowała będzie zbieranie i odbiór odpadów z tych nieruchomości, a właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów, od 1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do wniesienia raz w roku rocznej, ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów.

czytaj więcej »

Informacja o osiągniętych w 2015 r. poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

11.04.2016

13:56

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016  poz. 250) Wójt Gminy Postomino informuje, że Gmina Postomino osiągnęła w 2015 r.

  •  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,15%
  •  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 12,76%
  •  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 16%
1234...5

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki