Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Pieszcz


Miejscowość znajduje się w odległości ok. 15 km na północny wschód od Sławna, 20 km na północny zachód od Słupska i 15 km od Morza Bałtyckiego.
Powierzchnia miejscowości ogółem wynosi 1989,3563 ha, z czego użytki rolne stanową 1218,5730 ha.

Historia i dziedzictwo kulturowe miejscowości

Pieszcz był wsią ściśle związaną z dwoma majątkami ziemskimi funkcjonującymi od połowy XV wieku. Ze względu na częste podziały majątku dokonywane przez właścicieli miał bardzo skomplikowaną historię. Jako wieś rycerska istniał już od XIV wieku. W 1335 roku wymieniano Pieszcz jako siedlisko rodowe pomorskiej gałęzi rodu von Below. Protoplasta rodu Gerd Below posiadał tu swoją siedzibę rycerską traktowaną jako gniazdo rodowe. Następcą Gerda był Herning Der Older (1390-1421), a jego spadkobiercą Klaus (1436-1464). Po nim majątek otrzymał jego syn Schier von Below (1463-1466). Kolejnym właścicielem został syn Schiera - Jurgen (1485-1527) i przekazał dobra Joachimowi (1532-1598), ten z kolei młodszemu swojemu synowi – Wernerowi (1564-1598). Następcą Wernera był Caspar (1587-1637). Do Caspara von Below należały następujące dobra: Tyń, Pałowo, Nosalin, Modła i Zaleskie. Caspar był dwukrotnie żonaty. Niestety nie doczekał się syna, któremu mógłby przekazać majątek, bowiem ze związku urodziły się trzy córki. Córka Barbara (1619-1657) poślubiła 16 grudnia 1627 roku Jacoba Derunga von Krockow. 25 sierpnia 1637 roku zmarł Caspar von Below , a cztery miesiące później nastąpił podział dóbr majątku na dwie części A i B. Związek Barbary von Below z Jacobem von Krockow dał początek pieszczańskiej linii rodu von Krockow. Po śmierci Jacoba von Krockow majątek rodzinny podzielono pomiędzy pięciu synów. Właścicielem i dziedzicem Pieszcza A został Joachim Reinhold (1641-1674). Po jego śmierci majątek otrzymała jego żona i nieletni synowie. Jeden z synów Caspar Hans von Krockow przejął majątek i po latach przekazał go swojemu synowi kapitanowi Hansowi Casparowi (23.08.1700-25.02.1757), (Bruggemann 1784). Po nim majątek odziedziczył Caspar Wilhelm (1733-1744) ale na skutek procesu spadkowego w posiadanie majątku wszedł jego młodszy brat Heinricha Joachim Reinhold (1735-1796). Z trzech synów Heinricha majątek odziedziczył najstarszy Wilhelm (1761-1821). W tym czasie do majątku należały dobra: Tyn, Pałowo A, Nosalin. W latach 1829-1889 właścicielem Pieszcza był syn Wilhelma- Heinrich Joachim Reinhold von Krockow. To on i jego matka Ernestine Ulriche von Zitzewitz wznieśli nowy dom rodzinny w 1854 roku. Następcą dóbr majątku został Ernest Heinrich. To on był inicjatorem rozbudowy pałacu i postawienia oranżerii w 1904 roku. Ostatnim właścicielem majątku i pałacu był Hans Graf von Krockow, który zmarł 18 czerwca 1945 roku w pobliskiej leśniczówce. Do majątku Pieszcz A przed II wojną światową należały osady Hammermuhle (Tłuki), gdzie funkcjonował młyn wodny, tartak (spalony w 1940 roku) i nieduży dworek, Prettmin (Pretomino), Eichenorode (Chełmki), Louisenhof (folwark Niesiedlin) oraz cegielnia (Ziegelei). Historia majątku Pieszcza B jest mniej znana. Pieszcz B został utworzony w 1463 roku z północnej i zachodniej części wsi prze Klausa von Below i został zapisany dla Gerda (1463-1469). Rodzina von Below pozostała właścicielem tej części majątku do 1847 roku, kiedy został on sprzedany Johannowi Ferdinandowi Zarnke za 70 000 talarów. Wskutek ciężkich warunków glebowych i stosunkowo złego położenia terenu majątek B zmieniał właścicieli minimum dziewięć razy, a w trakcie tych transakcji majątek wyraźnie podupadał. Nowych właścicieli gubiły koszty inwestycji ponoszonych na zintensyfikowanie upraw na tak nieurodzajnym terenie. W latach 1918-1919 właścicielem Pieszcza B był pochodzący z Prus Wschodnich William von Simpson. Ciekawostką jest, że Simpson znany był później jako autor książki Die Barrings, w której zawarł wiele obserwacji i doświadczeń zdobytych podczas zarządzania Pieszczem. Pod koniec I wojny światowej, 3 listopada 1918 roku, majątek B zakupił będący w służbie wojskowej kapitan rezerwy Joachim Deicke, który zmarł 8 marca 1945 roku. Przed II wojną światową do majątku Pieszcza B należała osada Hennigswalde ( Ilnica). Obie siedziby majątków w Pieszczu usytuowano na południowym zboczu doliny. Obie też miały rozległe, wieloboczne podwórza, po kilka budynków gospodarskich, budynek mieszkalny i kilkuhektarowe parki.

Parafia w Pieszczu obejmowała następujące wsie: Pieszcz, Tyń, Pałowo, Pałówko oraz osadę Ilnica. Należała do synodu w Sławnie. Po 1534 roku, po wprowadzaniu protestantyzmu na Pomorzu została przebudowana struktura kościelna. Pierwszym ewangelickim pastorem był Daniel Grantz. Później funkcję tę pełnili: Michael Pontanus, Johann Jakob Schmid, Richter, a następnie kolejno: Gurr, Tschierschky, Jeruschwitz, Bernard Gensch. Dom parafialny w Pieszczu miał solidne zabudowania. Znajdował się po południowo-zachodniej stronie kościoła. Zabudowania te spłonęły w 1941 roku, a nazistowskie władze niemieckie nie zgodziły się na ich odbudowę. Kościół zbudowano w końcu XV wieku w stylu późnogotyckim. Posiada on formę unikatową na Pomorzu. Jej wzór został zapożyczony z terenów państwa zakonu krzyżackiego. Na wieży kościoła widnieje data 1625, a na tarczy zegara kościelnego zapisany jest rok 1822. W XVII wieku wybudowano kaplicę południową, natomiast pod koniec XIX wieku wyburzono północną ścianę nawy i wybudowano w stylu neogotyckim dobudówkę z lożą kolektorską. W kościele istniały loże patronackie, krypty rodzinne von Below i von Krockow, chór rodziny von Below, stalle rodziny Deicke z wejściem na emporę. Po 1945 roku kościół w Pieszczu był ostatnim w tym rejonie kościołem ewangelickim. Odprawiano w nim msze dla ludności wyznania ewangelickiego z Postomina, Pieńkowa i Złakowa. Rodzina Bloch, która przybyła z Prus Wschodnich, przeprowadziła remont kościoła. Ponieważ nie było Patora, pierwsze po wojnie nabożeństwo zostało odprawione przez krawca ze Słupska o nazwisku Tietz. Nabożeństwo uświetnił chór kościelny prowadzony przez pochodzącą z Prus Wschodnich G. Neubuser. Cmentarz w Pieszczu funkcjonował do końca XIX wieku. Położony był przy drodze do Pałowa. Do dziś pozostał tam starodrzew.

Przestrzenna struktura miejscowości

Pieszcz ma układ typowej owalnicy. Błonie owalnicy w Pieszczu było wypełnione rozlewiskami rzeki Moszczeniczki, co najmniej do końca XVIII wieku. Wieś usytuowana jest nad rzeką Moszczeniczką, która dzieli ją na dwie części. Wzdłuż dwóch ulic rozmieszczono zagrody. Na mapie z 1934 roku widoczna jest wcześniej przeprowadzona regulacja wsi. Historyczny układ wsi jest nadal czytelny. Zmienił się natomiast wygląd zagród, który jest obecnie dość zróżnicowany. Powodem było wprowadzenie w latach 1920-1930 zabudowy o charakterze małomiasteczkowym lub podmiejskim. Pod tym względem krajobraz Pieszcza jest unikatowy wśród pomorskich wsi.

 

Zasoby przyrodnicze

Park tworzą dwa tereny zieleni wysokiej podzielone pasem pól uprawnych – Pieszcz A i Pieszcz B. Początki parku sięgają 1782 r., który założyła Magdalena Regina von Krokow. Dwór został zbudowany w 1884 r. w stylu romantycznym, gdy właścicielem był Max Deicke. Od 1885 r. majątek przejął prawny spadkobierca Pieszcza – Ernst, Heinrich von Below, którego nagrobek zachował się w parku B. W 1905 r. rozbudował dwór i postawił oranżerię. Po wojnie do 1950 r. w pałacu stacjonował oddział Armii Radzieckiej. Zarówno park, jak i dwór uległy zniszczeniu. Pomieszczenia pałacu przerobiono na magazyny zbożowe, popadał on w ruinę i w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku został wyburzony. W parku B wydzielono kwaterę o pow. 0,8 ha do wypasania bydła i ta część jest najbardziej zniszczona. W parku A rosną wyłącznie drzewa rodzime. Trzon drzewostanu stanowią jesiony i wiązy. Te ostatnie częściowo zaatakowane grafiozą. Park zniszczony, bez czytelnego układu ścieżek, podrost stanowi gąszcz samosiewu wiązowego i wierzbowego. W parku B oprócz dominantów: dębów szypułkowych i wiązów polnych, spotyka się ciekawe gatunki: dębów szypułkowych odm. stożkowej, świerka kłującego, jodły kalifornijskiej i klonu srebrzystego.

Dwór i park majątku Pieszcz A

Siedziba majątku została położona w miejscu łączenia się Moszczeniczki ze strumieniem. Pałac zabudowano w 1854 roku. Był to pierwotny budynek z czerwonej cegły na prostokątnym rzucie. Ciekawy architektonicznie pałac nie dotrwał do współczesnych czasów. Po zakończeniu II wojny światowej stacjonowała w nim Armia Radziecka. W latach 50 XX wieku pomieszczenia przerobiono na magazyny zbożowe. Bez opieki i zagospodarowania był systematycznie rozkradany. W połowie lat 80. XX wieku pozostały jedynie grożące zawaleniem ruiny. W połowie lat 90. XX wieku decyzją władz gospodarstwa rolnego i za pozwoleniem służb konserwatorskich został zburzony przez oddziały wojska. Pozostały tylko ruiny zabudowań gospodarczych majątku. Powierzchnia parku obejmowała 1,4 hektara. Jego zasadniczy kształt tworzyły aleje drzew, z których główna wychodziła w kierunku północnym i prowadziła do lasów majątku. Obecnie teren jest zniszczony, bez czytelnego układu. O niegdysiejszej świetności parku świadczy jego wielkość i pozostałe przeszło stu letnie drzewa. W parku znajduje się też nagrobek Ernesta Heinricha von Below.

Dwór i park majątku

Siedzibę majątku wybudowano w końcu XIX wieku przy drodze prowadzącej do folwarku Prettmin (Przedmino). Prowadziła do niego północna droga owalnicy. Był to parterowy budynek nakryty wysokim dwuspadowym dachem z naczółkami i dwoma skrzydłami bocznymi. Zbudowany był w typie XVIII wiecznych dworków , zdobionych drewnianą snycerką nawiązującą do budownictwa tyrolskiego. Pałacyk jest obecnie zamieszkały, nie wiele zmieniony w stosunku do swej pierwotnej konstytucji. Wyraźna jest natomiast likwidacja i dewastacja detalu architektonicznego oraz zmiany w ścianie frontowej i wykuszach okiennych. Brak nadzoru konserwatorskiego z pewnością wkrótce doprowadzi do nieodwracalnych zmian w wyglądzie jedynego pozostałego w Pieszczu pałacyku. Wokół siedziby majątku rozciągał się park o powierzchni 4,27 hektara. Obecnie teren jest zniszczony, a układ parku nieczytelny.

Zabytki:

  • neogotycki pałac z XIX w.
  • kuźnia z XIX w.
  • park dworski z poł. XIX w.
  • kościół Podwyższenia Krzyża Św., z wieżą z XV w.

W centrum wsi znajduje się Zespół Szkół w Pieszczu, plac zabaw, boisko Orlik 2012 oraz sala wiejska, którą planuje się wyremontować.

Gospodarka i rolnictwo

Na terenie miejscowości znajdują się dwa sklepy spożywczo – przemysłowe oraz funkcjonuje 28 gospodarstw rolnych, z których 11 posiada powierzchnię pow. 15 ha.
W Pieszczu dodatkowo zarejestrowane są 4 firmy: 2 usługowe i 2 budowlane.

Kapitał społeczny i ludzki

W miejscowości działa bardzo aktywnie Stowarzyszenia „M.I.S.J.A”, którego celem jest rozwijanie aktywności oraz nawiązywanie bliskich kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami gminy oraz kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród lokalnej społeczności. Organizacją społeczną działającą w miejscowości Pieszcz jest również Ochotnicza Straż Pożarna, która została zarejestrowana jako stowarzyszenie 14 stycznia 2003 roku.

W centrum wsi znajduje się Zespół Szkół, plac zabaw, boisko Orlik 2012 oraz sala wiejska, którą planuje się wyremontować. Życie kulturalno – sportowe organizowane jest na bazie Zespołu Szkół, w której czynnie działa Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Pieszcz (sekcja tenisa stołowego, siatkówki i zdalnie sterowanych modeli).

 

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki