Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Postomino


Centrum administracyjne nadmorskiej gminy. Wieś oddalona jest o 16 kilometrów od Sławna, na rozwidleniu dróg Darłowo - Słupsk i Sławno - Ustka.

Niemiecka nazwa wsi brzmiała: Pustmin (mapa Lubinusa z 1618 roku), później aż do 1945 roku: Pustamin. Stanisław Rospond sugeruje, że za podstawę nazwy można przyjąć nazwisko Pustoma, od przymiotnika „pusty". Wtedy Postomino byłoby nazwą dzierżawczą.

Historia i dziedzictwo kulturowe miejscowości

Okolice Postomina są bardzo starym obszarem osadniczym. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumencie z 1301 roku. W 1329 roku Postomino i okolice otrzymał jako lenno Gerd von Below. W 1798 roku Paul Jakob von Below sprzedaje wioskę staroście ze Sławna Wendelinowi von Bilfinger. W 1908 roku małżeństwo Fritz von Denzin i Gabriele von Below adoptują bratanicę - Erikę von Below, która do 1945 roku była właścicielką Postomina. Wielkie pożary kilkakrotnie niszczyły wieś (m.in. w 1819, 1847, 1868, 1898 r.). W gminie przeważają grunty uprawne, jest mało łąk i pastwisk. Ziemia należy do dobrej klasy i umożliwiała uprawę: żyta, ziemniaków, buraków, rzepaku, pszenicy. Gospodarstwo na majątku osiągało najwyższe plony w regionie. Hodowano tu bydło i trzodę chlewną, a także konie. Właściciel majątku posiadał 70 koni, 25 źrebiąt, 100 krów mlecznych, 100 sztuk jałowizny i 500 tuczników. Stado bydła mlecznego należało do najlepszych w powiecie. W 1940 roku osiągano 3 915 litrów mleka i 133 kg tłuszczu od jednej krowy. Na 857 hektarach pracowały 4 traktory. W skład majątku wchodziło 621 ha ziemi ornej, 28 hektarów pastwisk, 69 hektarów łąk, 74 hektary wyrębów drewna, 61 hektarów nieużytków i dróg, 3,5 hektara wód oraz folwarki w Kłośniku (Niederland) - mieszkało tu 10 rodzin (62 osoby) i Wykrotach (Grünhof) - mieszkało tu 13 rodzin (59 osób). Majątek posiadał cegielnie. Pałac z końca XVIII wieku, przebudowany w wieku XIX znajdował się w południowo wschodniej części wsi. Otoczony był parkiem w stylu angielskim o powierzchni 3,9 hektara, z cennym drzewostanem. Dziś już nie istnieje, a dawny układ parku uległ zatarciu. Zachowały się jedynie zarysy dwóch alei - bukowej, która prowadziła do pałacu oraz lipowej, która ukośnie przecinała park.

W XIX wieku rozwijająca się wieś uzyskała lepsze połączenia drogowe ze Sławnem, Darłowem i Ustką. W 1893 roku powstała szosa ze Sławna przez Staniewice do Postomina. Połączenie kolejowe ze Sławnem i Ustką uzyskało Postomino w 1911 roku. Trasa wiodła ze Sławna przez Radosław, Staniewice, Postomino, Marszewo i Złakowo. 18 - kilometrową trasę pociąg w 1914 roku pokonywał w 36 minut. Stacja kolejowa znajdowała się o około 500 metrów na południowy zachód od krańca wsi za szosą do Pieńkowa. Malowniczo zaprojektowany, murowany i otynkowany budynek dworca składał się z dwóch skrzydeł - parterowego i piętrowego. Obok dworca stały małe budynki pomocnicze oraz wieża ciśnień.

W XX wieku wieś rozwijała się prężnie. W 1939 roku mieszkało tu 706 osób. (dla porównania: w 1818 - 416, 1905 - 795, 1925 - 822), w tym 73 rzemieślników, 43 handlowców, 38 urzędników, 319 robotników, 44 rolników, 32 pracowników majątku, w tym leśniczy, zarządca, dojarz, inspektor, ogrodnik, księgowy, kołodziej, kowal. We wsi było 5 małych gospodarstw poniżej 5 hektarów, 5 do 10 hektarów, 3 do 20 i 12 powyżej 20 hektarów. Podstawową działalnością tych gospodarstw podobnie jak majątku była produkcja mleka i hodowla trzody chlewnej. Mleko dostarczano do mleczarni w Możdżanowie. W Postominie było znacznie więcej zakładów rzemieślniczych, niż w innych miejscowościach. Były też dwie karczmy ze sklepami wielobranżowymi, stacja paliw, młyn, drogeria, sklep tekstylny. Urzędowali: lekarz, weterynarz, dentysta który dwa razy w tygodniu dojeżdżał z Darłowa, urzędnicy kolejowi i gminni, pocztowcy i drogowcy. Ponadto we wsi działały: Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa, zakłady maszyn rolniczych, naprawy rowerów i maszyn do szycia, rzeźnik, fryzjer, kowal, 2 murarzy, malarz, 2 stolarzy, 3 krawców, 2 szewców, rymarz, siodlarz, był też posterunek żandarmerii, 2 dozorców dróg. Od 1864 roku funkcjonowała tu poczta. Istniał Związek Śpiewaczy , Związek Weteranów Wojennych, Związek Rowerowy i Ochotnicza Straż Pożarna.

Oświata

Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z 1751 roku. Była to jednoklasowa szkoła przykościelna, w której uczył kościelny. W 1800 roku liczba uczniów wynosiła 50. Ze względu na dużą liczbę dzieci drugą klasę uruchomiono w 1851 roku. W 1876 do szkoły uczęszczało 90 uczniów, w 1900 roku 132, w 1914 - 149, w 1934 - 132. W 1861 roku oddano do użytku nowy, dwuklasowy budynek szkolny. Znajdował się naprzeciwko domu inspektora w dolnej części wsi. Były tam dwa mieszkania dla nauczycieli i boisko. Szkoła posiadała też ziemię, którą wydzierżawiała. Oprócz gotówki za dzierżawę nauczyciele otrzymywali masło, mleko i zboże jako dodatek do pensji. W 1876 roku oficjalnie zatwierdzono dwa etaty szkolne. W 1866 roku po raz pierwszy uregulowano odgórnie kwestię wynagradzania nauczycieli. Dostawał on 269 talarów i dodatkowo miał bezpłatne mieszkanie i opał. Drugi nauczyciel zarabiał 220 talarów. Od 1888 roku nauczycielem był Robert Kohlhoff, który pracował do roku 1917. Był twórcą chóru i stowarzyszenia weteranów wojennych (Kriegerverein), w latach 1818-1932 nauczycielem był Gustaw Bewersdorff, a od 1933 roku Fritz Papenfuss.

Kościół

Pierwszy kościół w Postominie istniał juz prawdopodobnie w średniowieczu. Obecny zbudowany został w XIX wieku (1882) na miejscu poprzedniego, który uległ zniszczeniu w pożarze. Kościół zbudowany jest w stylu neobarokowym bez wyodrębnienia prezbiterium. Wieża nadbudowana jest na nawie kościoła. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. W kościele pozostało stare wyposażenie - ołtarz barokowy i ambona, sześciokątna chrzcielnica, grupa przedstawiająca Marię, Jana i Chrystusa na Krzyżu oraz późnogotycki kielich. Po I wojnie światowej zamontowano w kościele nowe dzwony. W 1814 roku parafię przeniesiono z synodu słupskiego do darłowskiego. Zbudowana w 1869 roku plebania spłonęła podczas dużego pożaru wsi w 1879 roku. W latach 1817-1863 kościół był kościołem filialnym parafii w Marszewie. Później był kościołem zbiorczym, któremu podlegały kościoły filialne w Pieńkowie i Marszewie. Do 1946 roku był to kościół ewangelicki. Ostatnim pastorem był Samuel Jobst (nazwiska proboszczów znane są od 1594 roku). Po wysiedleniu mieszkańców pochodzenia niemieckiego kościół przejęli katolicy. Kościołowi nadano imię św. Floriana. Parafię w Postominie ustanowiono w 1973 roku. Pierwszym proboszczem parafii św. Floriana był ks. Franciszek Pacholski, obecnym jest ks. Grzegorz Fąs. Cmentarz wiejski założony w XIX wieku leżał przy drodze na Zaleskie. Na terenie cmentarza znajduje się kaplica wzniesiona w połowie lat 90-tych XX wieku w stylu neoromańskim zlokalizowana na wprost wejścia głównego. Obok kościoła znajduje się pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej. Od frontu znajduje się na nim płaskorzeźba ukazująca postać żołnierza kroczącego na boso. Zwieńczenie pomnika jest współczesne - figura Madonny.

W Postominie zachowała się większość dawnej zabudowy zagrodowej. Dominującym typem zagrody chłopskiej były obejścia z regularnym układem prostokątnego podwórza otoczonego dość ciasno budynkami gospodarczymi i mieszkalnym. Przeważał układ, w którym dom mieszkalny był w tyle zabudowy. Należą do nich zagrody chłopskie nr 18, 19, 28, 29, 41, 49, 52, 78, 82, 83, 84, 91 oraz budynki mieszkalne nr 32, 33, 89 (w tym ostatnim mieścił się uprzednio Urząd Gminy). 8 marca 1945 roku do wsi wkroczyła Armia Czerwona. Prawie cała ludność niemiecka pozostała we wsi.

Latem 1945 roku zagrody przejmowane zostały przez Polaków. Niemcy stopniowo opuszczali wieś - w 1945, a znaczna cześć w roku 1946. Ostatni Niemcy wyjeżdżali z Postomina w roku 1955. Postomino z tamtego czasu tak opisuje jeden z mieszkańców: „Postomino - malowniczy widok przedstawia wieś i okolica Postomina. Sady pełne rumianych owoców, na opustoszałych polach sterczą stogi zbóż. Ludzi tu mało. Wśród nielicznych rodzin niemieckich uwijają się nieliczni osadnicy. Jest ich 10 rodzin. Pierwszym sołtysem został Józef Białkowski. Budynek szkolny zajęty przez wojska radzieckie, które przeznaczyły go na szpital".

Przestrzenna struktura miejscowości

Teren wsi jest płaski. Ma wąski kształt (ulicówka) i ciągnie się na długości ponad 1,5 kilometra. Postomino było wsią mieszaną - składało się z majątku i licznych zagród chłopskich. Najstarsza część wsi znajduje się w rejonie kościoła i nieistniejącego dworu.

Zasoby przyrodnicze

Park o powierzchni 3,9 ha powstał w drugiej połowie XIX wieku. W 1854 roku majątek odziedziczył Martin von Denzin, który założył ogrody wokół parterowego pałacu. Czasy świetności parku przypadają na okres, kiedy dobrami opiekował się syn Fritz von Denzin. Dawny pierwotny układ parku uległ zatarciu, do dziś zachowały się jedynie zarysy dwóch alei. Jedna z nich – bukowa, reprezentacyjna, prowadziła do pałacu, druga – wysadzana lipami, przecinała park ukośnie. W parku występują drzewa obcego pochodzenia: platan klonolistny, sosna Banksa, choina kanadyjska, buk zwyczajny odmiana purpurowa. Park jest zaniedbany, systematycznie dewastowany.

W 1975 roku sukcesywnie okradany z wyposażenia pałac został rozebrany. Dziś jeszcze widać pozostałości po dawnej świetności dworu. W części północno – zachodniej do parku przylega osiedle mieszkaniowe. Do pomników przyrody zaliczone są dwa dęby szypułkowe (obwody 430,450 cm) i lipę szerokolistną (460 cm). Przy wyjeździe z parku do Wykrot rośnie lipa drobnolistna o obwodzie 630 cm.

Gospodarka i rolnictwo

Na terenie miejscowości znajdują się 4 sklepy spożywczo – przemysłowe, 1 sklep z warzywami oraz 1 sklep towarowy. Ponadto we wsi działa:

 •  Urząd Gminy Postomino,
 •  Centrum Kultury i Sportu,
 •  Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych,
 •  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 •  Gminna Biblioteka Publiczna,
 •  Bank Spółdzielczy w Ustce o/Postomino,
 •  Poczta Polska,
 •  Ośrodek Zdrowia „Ars-Medica”,
 •  Apteka,
 •  Komisariat Policji,
 •  Straż Gminna,
 •  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska".

Kapitał społeczny i ludzki

Współczesne Postomino jest siedzibą władz gminy. Jest jedną z najprężniej rozwijających się gmin. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum z halą sportową, kompleksem Boisk Sportowych „ORLIK 2012” oraz stadion sportowy.
Działają Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna.
 

Źródło: Szept Postomina, Jan Sroka

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki