Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Wicko Morskie

Miejscowość ta, to zamknięta wojskowa osada, położona 9 km na północny zachód od Postomina, nad Jeziorem Wicko. Jest to najniżej położona wieś w Gminie Postomino (średnia rzędna terenu wynosi 3 m n.p.m.).

Wicko Morskie położone jest nad Jeziorem Wicko. Wieś należy do sołectwa Jezierzany. W pobliżu wsi znajduje się nieczynne obecnie wojskowe lotnisko Wicko Morskie oraz Poligon Ustka-Wicko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.

Historia i dziedzictwo kulturowe miejscowości

Pierwsza wzmianka o Wicku Morskim pochodzi z 1789 r. Do końca XIX w. Wicko miało dwóch właścicieli. Do początku lat 30 XX wieku mieszkańcy wsi trudnili się rybołówstwem i rolnictwem. Miejscowi rolnicy zrzeszeni w spółdzielni dostarczali mleko do zlewni w Nacmierzu. Ówczesne Wicko zamieszkiwało 311 osób, w tym także urzędnicy, rzeźnik, szewc, brukarz, przedsiębiorca budowlany i muzyk. W 1934 r. rozpoczęto nieopodal wsi budowę nowoczesnej bazy lotniczej. Stąd we wrześniu 1939 roku odlatywały samoloty bombardujące polskie Pomorze. Wieś wraz z lotniskiem Luftwaffe została zajęta przez Armię Czerwoną w marcu 1945 r. Rosjanie gospodarowali tu do 1947 r., kiedy to obiekty przekazano Ludowemu Wojsku Polskiemu. Miejsce dotychczasowych mieszkańców jeszcze w latach 40 zajęło wojsko.

Obecnie Wicko Morskie to znany w Europie poligon morski, na którym szkolą się artylerzyści z krajów należących do NATO.

Na około 400 metrach szerokiej mierzei, która oddziela jezioro Wicko od Bałtyku, leżała stara wioska rybacka Wicko Morskie, w przeszłości po części należąca do potężnego na Pomorzu rodu Puttkamerów i rodziny Neuenhagen. Wieś Wicko Morskie jest położona na półwyspie o wysokości 13 metrów, który wcina się w jezioro Wicko. Sąsiaduje ono na zachodzie z Jezierzanami, na północy z Bałtykiem, na wschodzie z Górskiem, na południu zaś z Królewem i Łąckiem. Na wschodnich terenach dzisiejszego poligonu istniały do lat 30. wsie Jarshagen i Krolow Strand.

Krajobraz poligonu Wicka Morskiego tworzy mierzeja częściowo porośnięta sosnami, częściowo bagnista, wraz z wędrującymi jeszcze na przełomie XIX i XX wieku z zachodu na wschód wydmami osiągającymi na wschodzie poligonu wysokość 29 metrów. W 1888 roku nauczyciel Topke wykazał, że przemieszczała się ona 6 metrów na rok. Ciekawe, choć dla miejscowej ludności bardzo utrudniające życie, zjawisko przemieszczania się wydm zostało całkowicie wyeliminowane jeszcze w latach międzywojennych. Mierzeja uchodzi do morza szeroką plażą za pasem wydm. Tutejszą glebę tworzy piaszczysty, głęboko gruntowy, czarny humus, który wskazuje na wcześniejsze długotrwałe zalesienie. Lasy zostały najprawdopodobniej zniszczone przez nadmierne użytkowanie drewna i wielki szturmowy przypływ w 1497 roku. Od tego czasu zaczęły tworzyć się wydmy. Jezioro Wicko, o małych głębokościach, jest podzielone mielizną na Jezioro Małe i Jezioro Duże. Jezioro Duże należało w większości do granic Wicka Morskiego. Lustro wody jeziora jest średnio wyższe tylko o 20 cm od poziomu morza. Jezioro jako zlewisko jest stosunkowo płytkie. Największa jego głębokość wynosi 5 m i znajduje się na Jeziorze Dużym we wschodniej jego części. Średnia głębokość jeziora wynosi około 220 centymetrów. Jezioro zawsze było bogate w ryby. Notowano obfite połowy: szczupaka, sandacza, leszcza, stynki, uklei, a szczególnie węgorza. Zanim zbudowano lotnisko w Wicku Morskim, mieszkańcy wsi wypasali na tamtejszych łąkach swoje krowy. Miejscowość liczyła 38 gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha, 13 do 10 ha, 1 do 20 ha, 1 do 100 hektarów. Prawdopodobnie te ostatnie gospodarstwo należało do skarbu państwa. Liczba mieszkańców wsi wynosiła 311 w 72 domostwach. Dla mieszkańców wsi także rybactwo morskie odgrywało ważną rolę. Rybacy z Wicka Morskiego i Krolow Strand (dziś już nieistniejącego) byli zrzeszeni w spółdzielni, która posiadała wędzarnię i chłodnię, a okresowo liczyła ponad 50 członków. Wieś Krolow Strand leżąca w sąsiedztwie Bałtyku jest ciekawa z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że na niej opierała się obrona przed wydmami, które 80 lat temu były tu jeszcze spiętrzone do wysokości 25 metrów. Drugi powód to taki, że wieś tą po I wojnie światowej zasiedlili Cyganie, którzy zajęli jeden z oddalonych domów nad jeziorem. Do czasu objęcia rządów przez Hitlera mieli oni wyjątkowo złą reputację związaną z ich włóczęgostwem, rozbojami i wypisywanymi napisami na murach okolicznych domów. W latach tuż przed budową lotniska w Wicku Morskim były: gospoda, sklep, handlarze rybami, rzeźnik, szewc, kowal, brukarz, przedsiębiorca budowlany, muzyk - łącznie 18 urzędników i 207 pracowników. Po powstaniu poligonu liczba mieszkańców zwiększyła się o 166 osoby. Przed wybuchem wojny wioska miała swoją jednoklasową szkołę.

Dzięki budowie poligonu wielu mieszkańców otrzymało możliwość dodatkowego zatrudnienia. Turystyka letnia odgrywała niewielką rolę mimo korzystnych warunków naturalnych.

W 1934 roku zaczęto budowę bazy lotniczej. Wcześniej wybudowano szeroką, betonową, twardą drogę z Ustki do Wicka Morskiego, a wieś otrzymała elektryczność. Pierwszy samolot wodnopłatowiec wylądował na zachodniej stronie jeziora Wicko w 1934 roku. Później do tego celu wykorzystywano także wschodnią stronę jeziora.

Główny budynek, który stoi do dziś, wybudowano jako pierwszy. W tym obiekcie znajdowała się kuchnia, kantyna, jadalnia, biuro z dalekopisem i pomieszczenia dla personelu lotniczego i oficerów. Obok tego budynku stał barak z centralą telefoniczną i pomieszczeniami dla kierownictwa budowy. Do końca 1936 roku pobudowano garaże i magazyny. Wszystkie pomieszczenia były ogrzewane węglem brunatnym. W tym samym czasie rozpoczęto budowę drogi kołowania i hangaru. Zbudowano także wiele baraków i zakwaterowano w nich część żołnierzy. W kilku barakach w latach 1940-1941 przetrzymywano jeńców wojennych.
Wraz z oddaniem do użytku pasa startowego pojawiły się tu pierwsze samoloty. Były one używane do ćwiczeń artylerii dział przeciwlotniczych, której jednostka mieściła się w Ustce. Równolegle budowano utwardzony płytami betonowymi 20-kilometrowy trakt wojskowy do Ustki.

W samej wsi Wicko Morskie wykupiono od właściciela najokazalszy w miejscowości dom - pokryty łupkiem, położony opodal jeziora, który stał się kasynem oficerskim.

Po stronie zachodniej nowo wybudowanego kompleksu był magazyn spadochronów.
Baza lotnicza i jej obiekty na terenie Wicka Morskiego powstawały etapami. Najważniejszym miejscem był pas startowy o długości około 700 m i szerokości 50 metrów.

Kolejnym ważnym obiektem był duży masywny hangar. Tutaj odstawiano samoloty i przeprowadzano remonty.

Innymi obiektami w tym kompleksie były:

 •  budynek (zwany stodołą), który służył jako magazyn sprzętu i części zamiennych,
 •  budynek z kuchnią i kantyną,
 •  budynek straży pożarnej,
 •  mała hala dla pojazdów,
 •  barak z izbą chorych,
 •  trzy drewniane baraki dla załogi technicznego personelu.

Powstanie w Wicku Morskim bazy lotniczej było w ścisłym związku z nową, dużą szkołą artylerii dział przeciwlotniczych F.A.S. 13 - Szkoła Artylerii Dział Przeciwlotniczych, która również w tym czasie powstawała na wydmach na zachód od Ustki. Jednostką sił powietrznych, która jako jedyna stacjonowała na przestrzeni wielu lat w Wicku Morskim, była trzecia eskadra pułku lotniczego Luftwaffe.

W lutym 1945 roku eskadra F.A.S. 13 miała brać udział w obronie poligonu. 8 marca 1945 roku poligon został ewakuowany bez walki. Żołnierze eskadry zdołali się przebić na Hel, gdzie dostali się do rosyjskiej niewoli.

Dzisiejszy Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Wicku Morskim obejmuje 3567 ha lądu i 90000 ha akwenu morskiego. Długość wzdłuż wybrzeża - 20 km, szerokość na lądzie - 5 km i 32 km w głąb morza.

Od marca 1945 roku do wiosny 1946 był to zamknięty teren wojskowy. W tym czasie zamieszkujący Wicko Morskie nieliczni autochtoni zostali z niego wysiedleni. Początki ośrodka sięgają roku 1946, kiedy to w Niechorzu na zachód od Mrzeżyna Gryfickiego powołano komendę poligonu nr 3. Był on wówczas w strukturach wojsk lądowych. Sześć lat później, w 1952 roku, po kilkakrotnych dyslokacjach ośrodek ostatecznie przeniesiono do Wicka Morskiego, gdzie znaleziono wreszcie odpowiedni teren do ćwiczeń i strzelań poligonowych.

W maju 1961 roku Komendę przeniesiono do Ustki. W okresie swego funkcjonowania ośrodek kilkakrotnie zmieniał nazwę:

 • 1946 - Ośrodek Szkolenia Poligonowego Artylerii Przeciwlotniczej,
 • 1954 - Centralny Poligon Artylerii Przeciwlotniczej,
 • 1961- Filia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Ustce,
 • 1966 - Obóz Ćwiczeń i Poligon Artylerii Wojsk Obrony Przeciw lotniczej,
 • 1970 - Ośrodek Szkolenia Poligonowego Artylerii i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

Garnizon Wicko Morskie utworzono w 1974 roku. W skład poligonu włączono wówczas także lotnisko wraz z jego infrastrukturą. Od tego momentu ośrodek był sukcesywnie rozbudowywany. Powstałe obiekty szkoleniowe, zaplecze socjalne zaspokajały ówczesne potrzeby szkolących się wojsk.

Od sierpnia 1996 roku Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej działa w strukturach organizacyjnych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Od początku lipca 2004 roku jest to Centrum Poligonowe Sił Powietrznych
w Ustce.

Rozpad Układu Warszawskiego i wynikające z tego polityczno-militarne konsekwencje zaowocowały znacznym poszerzeniem możliwości wykorzystania tego poligonu. Realna stała się koncepcja strzelań rakietowych.

W 1989 roku swoje zadania bojowe wykonały po raz pierwszy obsługi zestawów rakietowych "Osa". Od tego momentu można mówić o najbardziej spektakularnym użyciu poligonu w Wicku Morskim, czyli rakietowych strzelaniach przeciwlotniczych, które miały miejsce po raz pierwszy w Polsce.

W 1992 roku testowano tu wprowadzane do wyposażenia polskiej armii rakiety "Newy", a w 1993 roku nowoczesne pociski "Kuba" i w 1994 roku "Wołchowy".

W 1995 roku pojawiły się na poligonie najbardziej technicznie zaawansowane pociski rodzimej produkcji - "Krugi". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że te ostatnie były produkowane na podstawie licencji zachodnich.

Z okazji pobytu na poligonie ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy wybudowano reprezentacyjny budynek mieszkalny. Od tego czasu służy on gościom rezydującym na terenie poligonu. W czasie swojego istnienia na poligonie w Wicku przebywali najwyżsi polscy dowódcy wojskowi wraz z ministrami obrony.

Nieskrępowany obszar strzelecki, wręcz naturalne warunki pobytu dla żołnierzy oraz dobra infrastruktura wojskowa spowodowały ponadprzeciętne zainteresowanie prowadzeniem ćwiczeń na tym terenie armii państw NATO. Z celami powietrznymi zmierzyli się tu już przedstawiciele armii: Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Włoch, Czech, Węgier i Słowacji.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Ustka przeistoczył się z peryferyjnego przeciwlotniczego poligonu w nowoczesny, dobrze technicznie wyposażony, prężny ośrodek szkolenia o rozwiniętym zapleczu socjalnym. Jest on obecnie jednym z najbardziej znanych poligonów specjalistycznych w Sojuszu Północno-atlantyckim.

Centralny Poligon Sił Powietrznych (znany też pod nazwą Poligon Ustka-Wicko Morskie) – poligon położony nad brzegiem Morza Bałtyckiego między Ustką, a Jarosławcem nad jeziorem Wicko o powierzchni ok. 4000 ha. Niegdyś odgrodzony od reszty lądu płotem
i innymi zabezpieczeniami, obecnie otwarty i pilnowany doraźnie (posterunki na drogach wjazdowych). Zamykany szczelnie dla postronnych tylko w czasie ćwiczeń. Cały poligon łatwo zwiedzić poruszając się drogą asfaltową przecinającą wzdłuż poligon od Ustki do Jarosławca. Na teren poligonu można dostać się wyłącznie posiadając przepustkę.

Na terenie poligonu znajduje się przekop wykonany na polecenie Fryderyka II, łączący jezioro z Bałtykiem.
W Wicku Morskim znajduje się boisko sportowe, które jest wykorzystywane do celów wojskowych.

Przestrzenna struktura miejscowości

Wicko Morskie to dawna osada zabudowana częściowo nowymi obiektami zrealizowanymi przez wojsko, położona w obszarze terenów specjalnych.

Miejscowość ma charakter ulicówki. Oprócz obiektów wojskowych w miejscowości znajduje się 9 budynków mieszkalnych, należących do wojska.

Przez teren poligonu przepływają dwa cieki wodne: Struga Królewicka i rzeka Głownica.

Zasoby przyrodnicze

Teren obejmujący poligon ma inne - pozawojskowe walory. Kilka tysięcy hektarów terenów zielonych pasa nadmorskiego, znajdującego się na terenie poligonu, to w większości lasy sosnowe, a na terenie okalającym osadę Wicko Morskie lasy mieszane. Na tych obszarach znajdują się bogate zasoby zwierzyny płowej i ptactwa. Choć ruch pojazdów, zwłaszcza latem, jest tu znaczny, to okazuje się, że specjalnie nie przeszkadza on masowo zamieszkującym te tereny: dzikom, samom, jenotom, lisom, łasicowatym. Osobliwością przyrodniczą jest także przylegające do poligonu od południa jezioro Wicko o powierzchni 11,2 km 2 . Stanowi ono ostoję słodko-wodnych ryb i nadbrzeżnego ptactwa.

Miejscowość jest położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu pn. „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”. Obszar utworzony w celu ochrony fragmentu wybrzeża Bałtyckiego z występującymi tu charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi plaż, wydm i klifów oraz rozległych, zatorfionych równin wraz z jeziorem Wicko na ich zapleczu oraz dla zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego, w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku.

Do głównych walorów obszaru należą: charakterystyczny, równoleżnikowy układ siedlisk i zróżnicowana w tym układzie szata roślinna, reprezentująca większość zbiorowisk roślinnych związanych z wydmowym i klifowym typem brzegu Bałtyku, obniżeniami równin przymorskich wraz z ograniczającymi je od południa pasmami wzgórz.

Do najbardziej interesujących należą zbiorowiska wydm: białej i szarej z charakterystycznymi gatunkami, jak trawy - wydmuchrzyca i piaskownica, mikołajek nadmorski, storczyk kruszczyk rdzawoczerwony, postaci nadmorskiego boru bażynowego, fragmenty acidofilnego lasu brzozowo - dębowego na zapleczu wałów wydmowych, zbiorowiska mokrych łąk, zarośli wierzbowych i brzeziny bagiennej na równinach oraz jedno z eutroficznych, przymorskich jezior - Wicko, okolone rozwiniętymi zbiorowiskami różnych typów szuwarów.

Jezioro Wicko to największe jezioro na terenie Gminy Postomino. Jest to płytki zbiornik przybrzeżny o średniej głębokości 2,7 m, a maksymalnej 6,1 m. Powierzchnia zawierająca wody wynosi 1.058,9 ha. Zbiornik ten podatny jest na degradację, podlega przyspieszonej eutrofizacji. Jezioro to wykorzystywane jest głównie dla celów rybactwa śródlądowego. Niskie położenie jeziora Wicko powoduje wysoki poziom wód gruntowych. Jezioro Wicko jest zbiornikiem przybrzeżnym, zasilanym licznymi ciekami spływającymi ze zlewni użytkowanej w większości rolniczo, w tym rzeką Klasztorną i Świdnikiem.

Najbliższe szlaki turystyczne:

 • szlaki (trasy) rowerowe:
  „Hanzeatycka trasa nadmorska” (czerwona): biegnąca drogą wojewódzką W 102 do Jarosławca, a dalej w okolice jeziora Wicko, przez Jezierzany, Łącko i Korlino (drogą gminną G 3926003), dalej do Królewa (drogą W 39101), dalej do Marszewa (drogą 3926101z) i dalej nasypem kolejowym do miejscowości Zaleskie
 • szlaki piesze:
  „Szlak Północny”, czerwony, pokrywający się z rowerową „Hanzeatycką trasą nadmorską”

Imprezą cykliczną, która odbywa się nad J. Wicko są Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem.

Infrastruktura społeczna i techniczna, gospodarka i rolnictwo

Ze względu na fakt, iż miejscowość Wicko Morskie to teren zamknięty (teren poligonu wojskowego) we wsi nie znajduje się żadna infrastruktura społeczna. Na terenie miejscowości nie ma sklepów, świetlicy, gospodarstw rolnych ani żadnych podmiotów gospodarczych.

W trosce o zachowanie proekologicznych walorów terenu w latach 90 XX w. wyeliminowano trujące wyziewy z kominów, zamieniając węgiel na olej opałowy, oraz zakończono budowę kolektora ściekowego do oczyszczalni w Jarosławcu.
Na obszarze poligonu istnieją dwa systemy sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejących oczyszczalni na poligonie i poza nim.

 

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki